Szukaj
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od
Klientów przez Sklep Internetowy gadzety-online.pl prowadzony pod adresem www.gadzety-online.pl przez

MalikaLO Sp. z o. o.. Zawiera również
informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies i narzędzi
analitycznych.
2. Administratorem danych osobowych jest MalikaLO Sp. z o. o.,

ul. Poselska 5/7, 59-220 Legnica, NIP 6912548417, (zwaną dalej
„Administratorem”).
3. Dane osobowe zbierane przez Malika LO Sp. Z o. o. za pośrednictwem Sklepu
Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), zwane dalej RODO.
4. Sklep gadzety-online.pl informuje, że dane osobowe Klientów będą przetwarzane jedynie
w celu wykonania i realizacji umowy zawartej z Kupującym/Klientem. Za dodatkową
zgodą dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów
informacyjnych, ofert marketingowych w formie Newslettera.
5. Sklep internetowy gadzety-online.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia
poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych
podczas korzystania i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu
używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych
oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację lub złożenie Zamówienia.

 

 

§ 2 RODZAJ, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANA DANYCH
OSOBOWYCH

 

W Sklepie Internetowym gadzety-online.pl dane osobowe zbierane są w następujących
przypadkach:

1) w celu wykonania zawartej z Klientem umowy sprzedaży towarów ze Sklepu związanej
z rejestracją Konta oraz składaniu Zamówień, - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit.
b) RODO (wykonanie umowy)
2) w celu ustalenia, dochodzenia lub egzekucji roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO
a) w tych przypadkach niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje imię
i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres: ulica,
numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres
zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nr rachunku bankowego
(w przypadku zwrotów), a w przypadku Klientów niebędących konsumentami
dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej - NIP oraz pozostałe dane
zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego.

3) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której
przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda
Klienta, którego dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art.
6 ust. 1 lit. a RODO).
b) w tym przypadku niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje adres poczty
elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.

  

§ 3 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego konieczne jest korzystanie
przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator zapewnia, że
korzysta z usług podmiotów przetwarzających dane w sposób prawidłowy zgodny
z przepisami prawa, w tym rozporządzenia unijnego RODO.
2. Administrator przekazuje dane wyłączeni wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji
celu przetwarzania i tylko w niezbędnym do tego zakresie.
3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom:
a) dostawcy usług hostingu i usług teleinformatycznych,
b) przewoźnikom wykonującym wysyłki Zamówień (wymienieni w Regulaminie
Sklepu Internetowego),
c) podmioty obsługujące płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym
d) podmioty świadczące usługi księgowe, prawne oraz doradcze. 

 

§ 4 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie:
a. niezbędnym do realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów, w tym
roszczeń reklamacyjnych Klienta oraz dochodzenia roszczeń lub obrony
roszczeń przez Administratora – nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia
przekazania danych.

 

§ 5 PROFILOWANIE

 

1. Sklep Internetowy gadzety-online.pl może korzystać z funkcji profilowania, które polega na
dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym
ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub
prognozować aspekty preferencji oraz zainteresowań Klientów.
2. Funkcja ta pozwoli Administratorowi na wyświetlanie reklam dopasowanych do
preferencji i zainteresowań Klienta oraz prezentować produkty, które najlepiej będą
odpowiadały jego potrzebom. Funkcja ta pozwoli również na stosowanie
odpowiednich sposobów komunikacji w tym wyborze języka komunikacji.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera
się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje
wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 

§ 6 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

1) Zgodnie z RODO osobie, która przekazuje swoje dane osobowe przysługuje szereg
uprawnień, takich jak:
a) Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe,
b) Prawo do dostępu i aktualizacji danych,
c) Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO,
d) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – podstawa prawna
art. 21 RODO
e) Prawo do usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapominanym” – podstawa
prawna art. 17 RODO
f) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna art. 18 RODO,
g) Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO,
h) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
i) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego

szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Sklep Internetowy Malikalo.pl przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes,

  

§8 PLIKI COOKIES

 

1) Sklep Internetowy gadzety-online.pl używa plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe
wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera
przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje
rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie
informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają
więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
2) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Sklepie,
a w szczególności do:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
b) rozpoznania urządzenia Klienta Sklepu oraz jego lokalizację i odpowiednio
wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
c) zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji interfejsu, np.
w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi;
d) dopasowanie odpowiednich reklam zgodnie z preferencjami Klienta;
e) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
f) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

3) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika
w Sklepie i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności
do:
a) utrzymania sesji Klienta Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na
każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności
weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

4) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych
dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności
pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika
i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych
potrzeb;
b) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności
weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu. 

5) Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które to mogą
zamieszczać zewnętrzne pliki Cookie:
a) Google Inc z siedzibą w USA (w tym Google AdSense, Google Analytics, Google
AdWords, Google Maps API, Google Doubleclick, Google Tag Manager, Google
Search Console) Więcej informacji https://support.google.com/google-
ads/answer/2407785;
b) Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii;
c) Benhauer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (SalesManago.pl);
d) Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie;
e) EBROS Mariusz Rosa z siedzibą przy ul. Olimpijska 27, 05-220 Zielonka
(czater.pl);
i) W tym przypadku pliki Cookies są wykorzystywane do zapewnienia
Użytkownikom kontaktu z Administratorem za pośrednictwem Internetu
z wykorzystaniem kanału online, tj. usługi chat (czat) umożliwiającej kontakt za
pośrednictwem przesyłania naprzemiennych wiadomości tekstowych;
f) CallPage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
g) Zendesk, Inc. z siedzibą w USA;
h) Hotjar Ltd. z siedzibą na Malcie.

6) Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące
plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez
pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu
poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej

lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies
w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje
o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych
funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
8) Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Administrator Sklepu internetowego zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki
prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do
niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach internetowym
Sklepu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają
powszechnie wiążące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
3. Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności i ochroną danych osobowych
prosimy kierować na adres sklep@gadzety-online.pl.
4. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 16.07.2021.

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl